Chính sách giải quyết khiếu nại

Ketivi.net chịu trách nhiệm xử lý khiếu nại từ khách hàng liên quan đến giao dịch trên ketivi.net. Chúng tôi tôn trọng quan hệ và sự tin tưởng của Khách hàng, và cam kết giải quyết khiếu nại bằng cách thương lượng và hòa giải. Quy trình khiếu nại được thực hiện theo các bước sau:

 • Khách hàng có thể khiếu nại bằng cách gửi trực tiếp tại địa chỉ của banhocsinh.net.
 • Bộ phận ketivi.net Care sẽ tiếp nhận và liên hệ với Khách hàng trong thời gian không quá 5 ngày làm việc để làm rõ yêu cầu. Chúng tôi sẽ có các biện pháp hỗ trợ để giải quyết khiếu nại, tranh chấp tùy thuộc vào tính chất của vụ việc.
 • Ketivi.net có thể yêu cầu Khách hàng và/hoặc Nhà Bán Hàng cung cấp thông tin và bằng chứng liên quan để làm rõ vụ việc và đưa ra giải pháp thích hợp.
 • Nếu ketivi.net không thể giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp trong phạm vi và thẩm quyền của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu Khách hàng đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp luật.

Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các Nhà Bán Hàng trên ketivi.net cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo và gian lận trong kinh doanh sẽ bị lên án và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cả Nhà Bán Hàng và Khách hàng đều có trách nhiệm tích cực giải quyết vụ việc. Nhà Bán Hàng cần cung cấp các chứng cứ để chứng minh thông tin liên quan đến sự mâu thuẫn. Ketivi.net sẽ cung cấp thông tin liên quan đến Người mua và Người bán nếu có sự đồng ý hoặc trong phạm vi cho phép của luật pháp.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Sàn giao dịch thương mại điện tử ketivi.net cam kết cung cấp một trải nghiệm mua hàng trực tuyến tin cậy, tiết kiệm và thấu hiểu người dùng. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân khi khách hàng mua sắm tại ketivi.net. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi bao gồm các nội dung sau:

 • Sự chấp thuận
 • Mục đích thu thập
 • Phạm vi thu thập
 • Thời gian lưu trữ
 • Không chia sẻ thông tin cá nhân
 • An toàn dữ liệu
 • Quyền của khách hàng
 • Thông tin liên hệ
 • Đơn vị thu thập và quản lý thông tin
 • Hiệu lực

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cần thiết để xử lý đơn hàng, duy trì tài khoản, cung cấp dịch vụ và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Chúng tôi bảo đảm an toàn thông tin cá nhân và chỉ chia sẻ với bên thứ ba trong phạm vi cần thiết và tuân thủ các quy định bảo mật. Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.

Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc về Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website ketivi.net.

Chính sách bảo mật thanh toán

Cam kết bảo mật Hệ thống thanh toán thẻ do Đối Tác Cổng Thanh Toán cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Ketivi.net tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ ngành.

Chính sách bảo mật giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán:

 • Thông tin tài chính của Khách hàng được bảo vệ bằng giao thức SSL.
 • Sử dụng chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thanh toán (PCI DSS) từ Trustwave.
 • Sử dụng mật khẩu một lần (OTP) gửi qua SMS để xác thực truy cập tài khoản.
 • Áp dụng mã hóa MD5 128 bit.
 • Tuân thủ nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Ketivi.net cung cấp tiện ích lưu giữ token, không lưu trữ thông tin thẻ khách hàng trực tiếp. Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép đảm bảo bảo mật thông tin thẻ thanh toán.
 • Đối với thẻ quốc tế, thông tin thẻ thanh toán không lưu trên hệ thống ketivi.net. Đối Tác Cổng Thanh Toán lưu trữ và bảo mật.
 • Đối với thẻ nội địa (internet banking), ketivi.net chỉ lưu mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng, cam kết thực hiện nghiêm túc biện pháp bảo mật trong mọi hoạt động thanh toán trên ketivi.net.